MENIU

2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventė - Šokių diena „Mano žemė“

2016-06-13

2016 metų Moksleivių dainų šventės Šokių dienos koncerto „Mano žemė" bendriausias siekis - atskleisti augančio, bręstančio žmogaus ir gamtos sąsajas praeityje, dabartyje bei ateityje. Pasitelkiant muzikos ir šokio dermės galimybes, šias sąsajas bus bandoma perteikti harmoningai susiejant pirmapradės būties, žemės sakralumo idėjas, žemės ir paukščio, medžio ir vandens įvaizdžius tradicinėje mūsų pasaulėjautoje. Šokių dienos programos meninių sumanymų priemonėmis, jauno žmogaus sąlyčio su gamta ir socialiniu gyvenimu patirtys, džiuginantys ir neraminantys išgyvenimai bus pristatomi bandant suartinti tai, kas tradiciška, ir tai, kas šiuolaikiška. Į ateitį orientuoto šiuolaikinio miesto „pasaulis" šokio pagalba bus vizualizuojamas atskleidžiant realius dabarties iššūkius, kylančius jaunajai kartai, tačiau nesupriešinant praeities ir dabarties vertybių svarbos brandžios, dvasingos asmenybės tapsmui.

Šokių dienos meno vadovė ir vyriausioji choreografė Živilė Adomaitienė jau ne pirmą kartą vadovauja šokančiai moksleivijai. Anot jos, šįsyk Šokių dienos repertuaras labai įvairus ir sudėtingas, žada būti įdomus tiek žiūrovui, tiek pačiam šokėjui. Moksleiviai šoks ne tik liaudies, klasikinius bei šiuolaikinius šokius; dalyvaus ir gatvės šokio grupės; pirmą sykį Šokių dienų istorijoj bus šokami ir sportiniai šokiai. Žiūrovas išvys ir laiko jau "užgrūdintas" koncertuose, užkariavusias publikos ir šokėjų simpatijas šokių kompozicijas, ir visiškai naujus, specialiai 2016 metų šventei sukurtus šokius. Šokių dienos pasirodymų įspūdį sutiprina viena kitą bekeičiančios scenoje šokėjų trupės, daug jungtinių pasirodymų, įtaigi režisūra ir nuoširdus atlikimas.

Kiekvienas laikmetis, kurį gyvena žmogus, tauta, žmonija, turi palikti ateities kartoms savo vienintelę žemę žydinčią, taikią, kupiną saulės šviesos ir žmogaus kūrybos.